denken.punt.nl
Laatste artikelen

Net als met UEFI (de nieuwe BIOS) is de nieuwe LayOut, van Punt, wel een punt.

 

A) Wil ik graag de Repys terug.

B) Mijn toen ontworpen Lay outs.

 

Graag blijf ik trouwe klant.

 

m vr gr

Reacties
nog last gehad van (19/3/2011) De supermaan (Het perigeum) ?
(de maan 14 procent groter dan normaal)
 
Geen der stromingen heeft een monopolie op de Waarheid.
De Here Jesus ZELF alleen.
Mijn Site, heeft een andere insteek dan meeste geestelijk ge orienteerden:
zelfstandig denken (non-conformisme) en:
de Grondtext, i.p.v. kromme vertalingen.
Ik ga zelf al vele jaren de weg die God toont i.p.v. een dominee o.i.d.
Het is GENADE als je dit ziet?!
Kom los van de kudde-geest en kom vast en stabiel te staan
op HEM alleen (De Rots), je zal zien dat je er niet eenzaam van wordt, want
er zijn vele broertjes / zusjes op deze Weg (Waarheid Leven) De Halacha.
En deze broertjes / zusjes zijn
de Wijze Maagden met Olie (H.G.) en Leven van Hem in zich.
Durf, je kan het ook!
Lees meer...
Er MOET een gentleman's-agreement komen tussen de humane-partijen,
al VOOR VVD aan formeren toekomt.

Wat VVD wil is kil-onfatsoenlijk gewone-mens bezuinigen, rijken buiten schot, RobinHood op z'n kop...
Daar moet zelfs CDA niet in mee willen. Velen kunnen hun huur
( 60% hoger !! ) niet meer betalen.
a.g.v. huis-uitzettingen worden velen zwerver !!

Lees Details: ver-rutting_Nederland = maatschappelijke ramp

Elke rijke MET hart, stem is NIET vvd.

Rechts de crisis laten oplossen, is de PIROMAAN als BRANDWEER in-dienst-nemen.
Ingrid en Henk    (Joe the Plumber) de dupe van corrupte VS-BankTop !
Opvallend dat veel ex-vvd'ers door-stromen naar Banken, die zal vvd dus beschermen en niet
... U !!

Lees meer...
Weet u zeker dat u in de evolutie-theorie geloofd?
Klik
dr A. E. Wilder-Smith.

Als zelfs een suikerschep nooit bij toeval kan ontstaan, hoe dan b.v. je oog...
Zo'n mooie camera moet nog uitgevonden worden.
Volgens de wet der kansberekening
is de kans dat iets toevallig zou ontstaan, omgekeerd evenredig
met de complexiteit.


De menselijke-hersens zijn een ZEER complexe super-computer.

Bezem alle computers van de wereld op "De Dam" en tezamen
halen ze het niet bij 1 kG 5 (3 pond) hersens.
1 computer zal al nooit bij toeval ontstaan.

Citaat:
"Vandaag de dag zijn de meeste wetenschappers ervan overtuigd
dat leven nooit had kunnen ontstaan zonder een of andere
extreem intelligente ontwerper.
ID (Intelligent Design) is een vluchtweg voor evolutionisten, om
verantwoording aan De Schepper te ontkomen."

Lees meer...
Het leiderschap in Nederland van dit (Balkje) moment
is nog bij uitstek van de oude industriele-snit
van baas spelen omdat je hoog in de structuur zit.
 
Het leiderschap van de toekomst
is er 1 van dienen en mensen de ondersteuning geven
waarmee ze hen werk kunnen doen, talenten ontdekken / ontwikkelen.

Balkende tracht vast te houden als was en DAARDOOR juist verliezen we
wat we hebben, wat ik van 'm vind zeg ik zo via omweg...
Lees meer...
Mensen vragen vaak, als ze me advies vragen en ik de juiste antwoorden geef;
waar heb je dat toch geleerd?
Ik spreek als vanzelf, het komt van binnen uit, as a flow
and relaxed, van boven af, een innerlijke objectiviteit.
Epignosis, noem het maar God.
Ik leer vaak van wat ik zelf zeg, ha ha ha!
Wie niet deugen zijn als de dood voor me. I scare the hell out of them!
(Roy Masters)
Lees meer...

Hypercubus

Dit stukje neigt naar de kant van het tijdreizen/dimensiereizen. Denk eens aan: Links en rechts. Boven en onder. Voor en achter. Ana-kata (archaïsch grieks: onderste-boven). De 4e dimensie! De 4e dimensie is voor ons net zo moeilijk te begrijpen als voor een platlander de 3e dimensie is. De wereld van een platlander is voor ons 3-dimensionale wezens echter heel erg goed te begrijpen. De analogie tussen platland en onze 3d-wereld is de sleutel om ons een voorstelling te kunnen maken over de 4e dimensie.
Een leuke clip over platland: Klik

De truc is nu dit door te trekken naar de 4e dimensie en onszelf te zien als 3-dimensionale platlanders. De vierde dimensie is een extra loodrechte richting erbij, een ruimtelijke richting. Loodrecht op de derde dimensie. Dat is voor niemand echt goed voor te stellen. Probeer maar eens in gedachte van één dimensionaal (een lijn), loodrecht naar twee dimensionaal te gaan (een vlak), vandaar naar drie dimensionaal (een kubus) en dan naar vier dimensionaal te gaan (een hyperkubus). Welke extra ‘richting’ is dat dan?

Als een vierdimensionale hyperbol door onze wereld / ruimte zou vallen, dan zou er uit het niets een punt uitgroeien tot een bol die vervolgens weer zou krimpen tot een punt en uiteindelijk niets, zijn weg vervolgend in de ana-kata richting.

Misschien lukt het beter met een visueel hulpmiddel. De projectie van een 4-dimensionale kubus, een hyperkubus, is een ‘normale’ 3-dimensionale kubus. En die kunnen we gewoon zien. Stereo-projectie voegt de tijdens het projecteren verloren gegane dimensie weer toe. Ofwel, pak dan nu allemaal je 3D-brilletje en kijk naar de hyperkubus.

(je hebt een rood-blauw nodig, een cyaan-blauwe werkt ook). Wil je toch nu al zien hoe een 4D-kubus eruit ziet, zonder brilletje, klik dan twee maal op het ‘stereo’ knopje en richt je ogen in het oneindige. Totdat de twee kubussen weer samenvallen. Zie het maar als een wiskundig verantwoord LSD-experiment....
Klik hier dus: Klik

N.B. Voor dit item is het nodig dat Java / een JVM is geinstalleerd. Java is zonder gevaar voor de goede werking van je computer te installeren (is zelfs aan te raden)

Dimensies zijn lollig. Zeker als op een goede dag vriend Bol op bezoek komt in Platland, binnenkomt als stip, uitgroeit tot cirkel en weer als stip verdwijnt. Misschien helpt dat in onze 3D dimensie de absurde vormpjes van UFO’s te verklaren.
Klik

Filmpje is leuk - maar besef dat wij nooit in staat zullen zijn om meer dan 4 dimensies waar te nemen. Wij nemen de vierde dimensie waar als tijd. De vijfde als ‘mogelijkheden in verschillende tijdslijnen’ daar zit onze beperking al.

In een van de Kuifje-afleveringen stappen Jansen & Jansen zomaar opeens een schilderij in. Dan valt er even een dimensie weg...

de 4e Dimentie

We werken dagelijks met de 4e (tijds)dimensie. Maak maar eens een afspraak in 3 dimensies - derde straat rechts vanaf het centrum, eerste flat links en zevende verdieping - en je kunt er wachten tot je een ons weegt. De factor tijd is dus essentieel.

Tijd is ook nog eens relatief, zoals Einstein al zei. Een mooi voorbeeld vormen de muonen, deeltjes die ontstaan als kosmische straling de dampkring raakt en doorgaans bijzonder kort bestaan. Maar omdat ze bijna de lichtsnelheid halen, leven ze in hun tijd lang genoeg om de aardbodem te halen waar we ze kunnen meten.
Dit verschijnsel staat bekend als “tijdsdilatatie”, zie ook Klik

De letterlijke tekst: “Tijdsdilatatie is ook al experimenteel aangetoond. In de hogere atmosfeer worden door botsing tussen hoog-energetische straling en de atmosferische deeltjes muonen gevormd. Dat zijn deeltjes van de familie van de leptonen, waartoe ook het elektron behoort. Die deeltjes zijn zeer onstabiel en verdwijnen bijna onmiddellijk. Zelfs met een snelheid die de lichtsnelheid benadert zouden ze onmogelijk tot bij de aardbodem geraken. Nu kunnen er daar toch veel muonen gemeten worden. Dat komt omdat deze muonen zo snel gaan dat de tijd voor hun trager gaat en ze dus in hun 'tijdservaring' lang genoeg stabiel zijn.”

Het voorbeeld van een mens/bol die “platland” door liep was voor mij erg verhelderend. Stel je een vierde dimensie voor als een mens/bol en onze dimensie als “platland”.

0 tot 5 Dimenties uitgetekend

Demonen, (als ze al bestaan) worden heel goed verklaard door de Vierde Dimensie. Dat zijn gewoon vierdimensionale wezens die zich af en toe in onze wereld manifesteren (de vinger door het oppervlak van platland). En zo afschrikwekkend als ze er in onze wereld uitzien, zo normaal zien ze er in eigen wereld uit. Denk maar weer aan die wetenschapper die zijn vinger door het oppervlak van Platland steekt. Zijn vinger ziet er vrij normaal voor ons uit maar is een afschrikwekkend, onverklaarbaar fenomeen voor de Platlanders. Overigens wijst het voorbeeld van Platland erop dat meerdere dimensies onontkoombaar zijn. Immers, de Platlanders zouden zonder Derde Dimensie elkaar niet kunnen waarnemen! Anders hebben ze immers geen zijden om elkaar waar te nemen. Hieruit leidt dat onze 3D wereld ook niet zonder vierde dimensie kan. Overigens zien onze ogen alleen een twee-dimensionaal beeld maar omdat we twee ogen hebben die elkaars beeld overlappen, kunnen we stereoscopisch, 3D, zien.

Zwaartekracht geeft een deuk in de Tijd-Ruimte

Toen ik 36 jaar geleden (nu 2007) een spreekbeurt over platlanders hield, vielen de monden open. Ik voelde me heel vreemd ineens tegenover mijn klasgenoten omdat ik in een driedimensionale omgeving op een tweedimensionaal bord de vierde dimensie aan het uitleggen was. Nu ben ik me aan het afvragen wat voor intelligentie-eigenschappen aan licht kunnen worden toegekend. De opbouw en eigenschappen ervan zijn fascinerend. De motor achter licht is voor mij de vierde dimensie.

Omdat “WIJ” ook een vierde dimensie zijn: onze HERSENS, bewust denken vanuit een door onzelf in onze te ervaren levenstijd, aangelegd geheugen, bestuurd door een onbewust eerder verkregen en of latere bepalende 4e onbewuste dimensie , die ons “waarschijnlijk” observeert en waarvan over het algemeen genomen het bestaan en de werking ervan moeilijk te erkennen is....

Ik geloof dat mensen uit de Illuminatie-kringen (vrijmetselaars), toch zeker wel een gave hebben, om de vierde dimensie te controleren. Waaruit volgens mij blijkt, dat je beter heel veel TIJD en geduld kan hebben, als je zo'n groots plan uitvoert.. tegenover een maatschappij die zichzelf steeds minder tijd gunt en steeds meer moet plannen binnen minder tijd…

Maar omdat de Illuminati met zo weinig zijn moeten ze geduld hebben. Dat is ook een voordeel voor hen: als je geboren wordt in een wereld die al halverwege de Nieuwe Wereld Orde-omwenteling (of waar het al 5 voor 12) is dan vraag je je minder snel af of die veranderingen wel zo nodig of onafwendbaar zijn.

1 van mijn favorieten:

Albert Einstein in 1947

Wie nog dieper wil spitten, klik hier voor De Algemene Relativiteitstheorie:
Klik

===========
Tot zover maar weer even. Voldoende HERSENS-stof om de HERSENS te kraken en de HERSENS even te smeren!
Voor sommigen wellicht wat te ingewikkeld; let it be (Beatles).
Ik hoop toch voor anderen interressant. Ik deed slechts een POGING, onze werkelijkheid te verklaren.
Die is natuurlijk nog veel complexer.

Ik vind deze materie zelf SUPER interressant!

Wees vrij te reageren!

Proffessor Ben Zine, (ook namens Roodbaard)
Studie-Bronnen: vkmag.com: wikipedia.org
[/font] :cool: :cool: :cool:

Lees meer...
Heel veel mensen trappen een ander graag de grond in:
dan steken ze der zelf beter bij af.

Sommigen slaan je neer, om:
je overend te kunnen helpen, zo de weldoener uit te hangen.

Ook zijn er nog een boel positieven / nonconformisten, zoek DAAR
je broeder / zuster -schap.

Lees meer...
In b.v. Egyptische-cultuur, maken Opa en Oma gewoon deel uit v/h gezin
en zijn in huis opgenomen.
Met hen wijze-raad nemen ze deel a/d opvoeding.
Hier bij ons hebben we "de oudjes" weg gestopt in bejaardenhuis.
Daardoor zijn er wachtlijsten voor psychiaters / psychologen !
De jongeren hunkeren naar levenswijsheid en ouderwetse-warmte...
 
Dat is echte Vriendschap:
 
Vriendschap zou moeten zijn: in voor en tegenspoed.
Maar tegenwoordig is Vriendschap tot de grens van
dat een ander er ook last van begint te krijgen
(je wordt chronisch ziek b.v.) en dan is het over.
We hebben 4 (a 5) wereldrijken voor ons gehad, elke ineenstorting
is zo begonnen.
 
Solidariteit is nodig:
 
Solidariteit is gulheid van binnenuit, waar je meestal
per-ongeluk innerlijk rijker van wordt.
Die rijkdom is een gevoel van hartwarme interresse en entousiasme
en dat gevoel kan de Politiek niet meten of vast leggen in harde cijfers.
Maar solidariteit reduceren tot zijn economische defenitie is
vragen om een verdere inflatie van het maatschappelijk moreel.
Zodra begrippen die verwijzen naar geestelijke waarden, zoals
bewustzijn, empathie, saamhorigheid en geweten
uit het vertoog verdwijnen, zijn we gecapituleerd voor het materialisme.
Dan zijn we daarin net zo fundamentalistisch
als 'die anderen' in hun religies.
 
Beter is elkaar helpen:
 
Een ander helpen is jezelf genezen...
Dan is een anders glimlach, de jouwe...
 
Wie een zonnetje brengt
in het leven
van een ander...
wordt er zelf
ook door verwarmd.
 
Dit werkt door WARE empathie = de ander aanvoelen = Levenswijsheid = Weten:
 
Elk weten voor ons, is menselijk weten.
En dan nog alleen voorzover we het elkaar kunnen vertellen.
Er bestaat ook absoluut weten, epignosis, maar daar kan een mens
alleen van weten naar de mate van z'n gemeenschap met God...
En dat is niet te vertellen...
Lees meer...
Evolutie? Creatie!
 Een film...
 
 
De film duurt 55 Min. en laat veel natuur en dieren zien.
Lees meer...
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Categorieën
Muziekie !
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl